Wij hechten veel waarde aan het beschermen van de privacy van bezoekers van onze website. Alterg.nl gaat daarom zorgvuldig met uw contactgegevens om en zal deze altijd vertrouwelijk behandelen. De door u verstrekte persoonlijke gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor ze door u zijn gegeven, namelijk het versturen van de door u gewenste informatie.

Verzamelde gegevens

Wanneer u een contact- of offerteaanvraag doet, hebben we u contactgegevens nodig. Deze gegevens gebruiken wij om u op de hoogte te houden van uw aanvraag of om de door u gevraagde informatie aan u te verstrekken.

Tot slot gebruiken wij uw e-mailadres om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u zich uitschrijven. Ook kunt u ons verzoeken uw contactgegevens te verbeteren of aan te vullen.

Gegevensverwerkers en gegevensverantwoordelijke

ProCare is verantwoordelijk voor uw gegevens. Uiteindelijk belanden uw gegevens in onze database/klantenbestand. Daar blijven deze gegevens ook. Daarnaast maken we gebruik van verschillende platformen waar uw gegevens heen worden gestuurd. Deze platformen zijn de gegevensverwerkers. Met hen hebben we een duidelijke overeenkomst waarin we hebben afgesproken wat er met uw gegevens gebeurt en hoe lang deze worden bewaard. De volgende gegevensverwerkers maken gebruik van uw gegevens:

  • Contactform7 – een tool dat uw persoonsgegevens aan de hand van uw aanvraag doorstuurt naar onze administratie. Deze gegevens worden aan de achterkant van de website bewaart.
  • Google Analytics – een tool voor marketeers waarmee het verkeer op de website wordt geanalyseerd. Deze tool verwerkt gegevens zoals uw IP-adres en wanneer u bent ingelogd met uw Google account verzamelt Analytics demografische gegevens die gekoppeld zijn aan uw account.
  • Mailchimp – een platform waarmee uw gegevens worden gebruikt voor het versturen van mailingen. Mailchimp verzamelt uw e-mailadres en voor- en achternaam.

Alle gegevens die wij van u ontvangen via onze website, worden via een veilige server doorgestuurd. AlterG.nl wordt gehost door aXtion.nl. aXtion.nl, is ISO 27001 en NEN 7510 gecertificeerd. Met het behalen van de certificaten voldoet deze partij aantoonbaar aan de strenge normeringseisen op het gebied van informatiebeveiliging.

IP-adres

ProCare gebruikt uw IP-adres voor de verwerking van problemen met haar server en voor de administratie van haar site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistieken met betrekking tot de website. Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Bewaartermijn gegevens

Uw gegevens worden in de verschillende platformen maximaal een bepaalde periode bewaard. Wanneer u zich uitschrijft voor een mailing, verdwijnen ook uw gegevens uit Mailchimp. Uw gegevens voor Google Analytics worden 50 maanden bewaard. Hetzelfde geldt voor uw contactaanvraag aan de achterkant van de website.

Vragen
Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact met ons opnemen. Als u wenst te reageren op onze privacy policy of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen.